• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zmiany liberalnych społeczeństw

Oryginalne wyzwania polityczne
Dzisiejsze media z pełną swoją bojowością oraz coraz mniejszym przywiązaniem do pełnionej misji starają się przede wszystkim zrealizować dobre domysły finansowe na nadchodzący rok. Planowanie ramówki w telewizji tak samo jak zestawianie tematyki do czasopism opiera się przede wszystkim na bazie analizy tego, co cieszy się całkowicie największym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie prowadzi do należytego poziomu informowania opinii publicznej, a ta często bierze własną wiedzę o rzeczywistości jedynie z tego, co ujawnia telewizja i zapisuje ogólnodostępna prasa. To przykre, dostrzega się to w wielu badaniach socjologicznych, które dowodzą, jak niewielka wspólnota w pełnej społeczności ma realną wiedzę na temat przeróżnych detalów układu politycznego. Nawet znajomość programów politycznych partii, na które się głosuje, nie jest tak ogólne, jak można by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. To smutne, nie wszystkie społeczeństwa w takim samym szczeblu czują się zobligowane do asystowania w demokracji.

Categories: Blog

Comments are closed.